Statický posudek

Proč potřebujete statický posudek? Plánujete rekonstrukci domu či bytu nebo připravujete jakoukoliv stavbu nebo stavební úpravu? V tom případě potřebujete statický posudek, případně statický výpočet. Předejdete tak neodbornému zásahu do statiky budovy a zabráníte tak případným škodám na zdraví nebo na majetku. Včasnou opravou tak můžete předejít havarijnímu stavu konstrukce. Tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky.

Statický posudek obecně
Cena je orientační, bude upřesněna po zaslání podkladů.
14 900 Kč vč. DPH
 • vyhotovení do 14 dnů
 • 100 % garance spokojenosti
 • doprava zdarma
Objednat

Statický posudek zpracováváme zejména pro případy, kdy to vyžaduje příslušný stavební úřad. Zde uvádíme nejčastější příklady, kdy budete potřebovat statický posudek:

 • změna užívání stavby neboli rekonstrukce (např. přeměna půdy na obytné podkroví nebo změna kanceláře na sklady, zateplení krovu, nástavba, přestavba, apod.),
 • navrh opěrné stěny (je vyžadován inzenyrsko-geologicky průzkum)
 • stožáry (nosiče pro mobilní sítě, větrné elektrárny, apod.)
 • úpravy dispozice (bourání příčky, bourání otvoru v nosné zdi pro dveře nebo okno, apod.),
 • zásah do stropní konstrukce (např. otvor pro schodiště nebo výtah, přitížení, apod.),
 • při vzniku poruch (trhliny v nosných zdech i v příčkách, stropech),
 • návrh demolice – zhodnocení u poškozených staveb, zda se jedná o havarijní stav.

Oslovte předem zkušeného statika, který je za každé rozhodnutí odpovědný na rozdíl od některých stavebních řemeslníků a také pojištěný proti případné škodě. Statika staveb vyžaduje řadu zkušeností a je velmi náročnou a zodpovědnou disciplínou, kterou není vhodné podceňovat.

Statický posudek u nás je vypracován zkušeným autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb. Pojištění máme sjednané do výše 15 mil. Kč. Statický posudek je vždy opatřen otiskem kulatého razítka (ČKAIT) s vyznačeným oborem a vlastnoručním podpisem.

Jaké podklady budeme od Vás potřebovat?

 • Aktuální projektovou dokumentaci,
 • znalosti o historii objektu (jaké byly provedeny přestavby,
 • v případě potřeby, zajistit přístup do objektu pro prohlídku stavby, stavebně technický průzkum (sondy do konstrukcí, diagnostika, odběr vzorků, apod.).