Posudek otvoru ve stěně

Otvory ve stěnách se zřizují především pro přísun denního světla, ke komunikačním spojením, např. mezi kuchyní a obývacím pokojem, nebo také z hlediska estetického. Při tvorbě otvoru v nosné zdi nesmíme zapomenout na překlad. Ten je tvořen ve většině případů z ocelových válcovaných nosníků, případně u betonových stěn lze použít uhlíkové lamely, které lepí. Důležité je překlad správně navrhnout a s tím Vám můžeme pomoci.

Nabízíme Vám vyhotovení statického posudku otvoru ve stěně ONLINE a za skvělou cenu. Záleží jen na Vás zda potřebujete statický posudek rychle do tří pracovních dnů, anebo Vám stačí vyhotovení do 14-ti kalendářních dnů. Stačí vyplnit náš objednávkový formulář, kde budeme od Vás potřebovat vědět informace o typu otvoru.

Otvor v nosné stěně je stavební úpravou a proto tento úkon vyžaduje stavební povolení. Statický posudek je pouze část projektu stavebního povolení. Dále budete potřebovat architektonicko-stavební část, kterou my nenabízíme, a další dílčí části v rozsahu 499/2006 Sb. Vyhlášky o dokumentaci staveb.

Spěchám
Statický posudek otvoru ve stěně.
10 900 Kč vč. DPH
  • vyhotovení do 3 pracovních dnů
  • 100 % garance spokojenosti
  • doprava zdarma
Objednat
Nespěchám
Statický posudek otvoru ve stěně.
7 500 Kč vč. DPH
  • vyhotovení do 14 dnů
  • 100 % garance spokojenosti
  • doprava zdarma
Objednat

Otvor ve stěně, vše co potřebujete vědět!

Jak zjistit, z jakého materiálu mám nosnou stěnu?

Nejlépe z projektové dokumentace. Pokud ji nemáte k dispozici, tak zbývá jediná možnost, a to je sonda, tzn. oklepat omítku až na materiál nosné stěny.

Můžu mít betonový panel s otvorem větším než 1000 mm?

Je potřeba prokázat podrobným statickým výpočtem, zda je to možné. Při tomto výpočtu je nutno provézt stavebně technický průzkum, včetně zjištění chování styků. Je třeba vzít v úvahu, ve kterém podlaží bude úprava prováděna. Při zřizování otvoru bude nutno opatřit výztuží (ev. uhlíkovými lamelami) nadpraží. Podle statického výpočtu bude nutno zajistit kotevní délky.

Nedoporučuji zřizování velkých otvorů, které výrazně ovlivní statiku budovy. Není záměr vyhovět novému architektonickému uspořádání jednoho bytu na úkor omezení všech dalších uživatelů při zřizování velkých otvorů v jednom podlaží.

Rozšíření otvorů v jednom z podlaží?

Nedoporučujeme provádět, jelikož by byla porušena stávající výztuž kolem otvoru a není ani zaručeno, že výztuž v nadpraží bude mít dostatečnou délku kotvení.Pokud bude bezpodmínečně nutné provést rozšíření otvoru, bude zapotřebí provést podrobný výpočet se všemi účinky. Zároveň bude nutné doplnění výztuže v nadpraží a v nově vzniklmém stropu.

Umístění otvorů tak, že nejdou nad sebou?

Otvory doporučuji umístit v jednotlivých podlaží nad sebou. Pokud budete trvat naumístění otvoru tak, že nad sebou nepůjdou, bude nutno provést odborné vymodelování zatížení zkušeným statikem. V takovém případě budeme potřebovat souhlas majitelů bytů pod a nad Vámi, abychom mohli byt zaměřit.

Otvory zhotoveny posunuté ve dvou podlažích nad sebou.

Možno provést pouze za předpokladu podrobného výpočtu. Panel musí mít délku minimálně 3 600 mm, při menší délce otvory nelze provést.

Provedení otvoru přes spáru panelu.

Nedoporučuji provádět otvor takto situovaný vzhledem k množství vstupů, které nelze spolehlivě určit. Může dojít k porušení svislé výztuže na obvodě panelů. Pokud by přesto chtěl někdo takto otvor zhotovit, znamená to, že daná problematika musí být řádně staticky prověřena.

Zdroj: Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c., Ing. Jaromír Vrba, CSc., Ing. Václav Honzík, Otvory v panelových domech, Praha, 2014, ISBN 978-80-87438-55-8