SERIÁL REKONSTRUKCE KOUPELEN – 3. díl – DISPOZICE, KONSTRUKCE A VYBAVENÍ

Před zahájením rekonstrukce koupelny je potřeba zodpovědět několik zásadních otázek. V následujícím článku, se Vám pokusíme na ně odpovědět na základě naší dosavadní praxe.  

Možné otázky lze rozdělit do následujících kategorií:

 • návrh dispozice,
 • návrh konstrukčního řešení a povrchových úprav,
 • návrh vybavení koupelny a WC.

1. Návrh dispozice

Koupelna není obytnou místností, ale jedná se o příslušenství bytu. Prostor koupelny nebo WC jsou určeny pro zajištění zejména osobní hygieny a dalších funkcí nutných pro trvalé užívání bytu, nicméně trávíme zde spoustu času. Většinou při plánování renovace bytového jádra bývá snaha o zvětšení prostoru oproti původnímu stavu. Návrh musí respektovat doporučení nebo nařízení dané normami nebo vyhláškami, viz 1. díl – Úvod do přestavby bytových jader. Uspořádání nebo umístění zařizovacích předmětů bývá na individuálním řešení nebo zvycích jednotlivého uživatele, nicméně doporučuje zohlednit ověřená ergonomická pravidla.

Ergonomická pravidla pro koupelny a WC

Minimální rozměry místnosti WC:

 • při otevírání dveří ven – šířka 900, délka 1200 mm,
 • při otevírání dveří dovnitř – šířka 900, délka 1550 mm,
 • při otevírání dveří ven a umístění umývátka – šířka 900, délka 1350 mm,
 • při otevírání dveří dovnitř a umístění umyvadla u dveří vedle mísy – šířka 1400, délka 1450 mm.
 • Při bočním umístění dveří otevíravých ven se doporučuje zvětšit délku místnosti o 100 mm.

Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů:

 • vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm,
 • vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 500 mm,
 • průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 650 mm,
 • vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 450 mm.

Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 700 mm.

 • Volný prostor před umyvadlem by měl být o velikosti min. 900 x 600 mm.
 • Osová vzdálenost mezi bidetem a WC by měla být min. 600 mm, celková šířka prostoru WC a bidetu by neměla být menší než 1600 mm.
 • Minimální velikost sprchového koutu je 700 x 700 mm, nicméně komfortní sprchování lze dosáhnout až od velikosti 800 x 800 mm.
 • Výška horní hrany umyvadla od podlahy pro dospělé: 750 – 850 mm.

Koupelna společná s WC – pro a proti?

Obecné požadavky na výstavbu se na tuto otázku dívají takto: „Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě. Pro byty se čtyřmi a více obytnými místnostmi je požadováno umístit alespoň dvě umyvadla a to v rozdílných místnostech, tzn. min. dvě koupelny. Pro byty s pěti a více obytnými místnostmi je požadováno umístit alespoň dvě umyvadla a dva záchody a to v rozdílných místnostech.“ Spojením koupelny a WC vytvoříte prostornější místnost, ale komfortnější a vyšším standardem bydlení je oddělené WC. Oddělený záchod řeší problém se soukromím a zároveň není narušen provoz v koupelně.  

2. Návrh konstrukčního řešení a povrchových úprav

Obvodové stěny koupelny a WC je potřeba vystavět dostatečně nosné a to s ohledem na zatížení zařizovacími předměty a na oslabení vedením instalací (rozvody vody, kanalizační – odpadní potrubí, elektroinstalace) v drážkách. Při rekonstrukci bytového jádra v panelovém domě je potřeba volit materiál zdiva co nejlehčí, aby nedocházelo k přetěžování stropní konstrukce. Nejvíce používaným materiálem na dělící příčky bytového jádra jsou pórobetonové přesné tvárnice zn. YTONG, alternativou je provedení příček ze sádrokartonových desek. Konstrukce podlahy, která je tvořena prefabrikovaným bytovým jádrem z umakartu, je běžně nahrazována betonovou podlahou s dlažbou.

Nejvhodnější povrchovou úpravou bez ohledu na typ dělících příček (pórobeton, SDK) je keramický obklad a dlažba. Obklad i dlažba jsou hlavními dominantami, které určují vzhled Vaší koupelny a měly by splňovat nejen estetické vlastnosti, ale i technické parametry jako nasákavost materiálu, barva střepu, odolnost proti opotřebení – otěruvzdornost, protiskluznost, formát – rozměr. Doporučujeme vybírat u zavedeného výrobce s možností pozdějšího dokoupení zboží I. jakosti a z jedné série.

Velikost obkladů a dlažby je vhodné vybírat s ohledem na velikost prostoru koupelny, ve které bude použita. Vždy záleží na vkusu a individuální budoucí představě jednotlivce. Větší formát může vypadat velkolepě, zvlášť u větších místností, jen pozor na podlahové topení. Při pokládce dlažby na podlahové topení je doporučena maximální velikost 400 x 400 mm a ani obdélníkové formáty nejsou příliš vhodné.

Návrh dispozice i konstrukčního uspořádání musí také respektovat statické možnosti nosných konstrukcí bytu. Statické posouzení od autorizovaného statika Vám nabízíme za skvělou cenu od 2950.- Kč včetně DPH.

3. Návrh vybavení koupelny a WC

Zařizovací předměty udávají spolu s obklady a dlažbou styl koupelny a také pobytovou pohodu. Vana nebo sprchový kout, to je otázka, kterou je potřeba zodpovědět ihned na začátku a záleží na individuálních zvycích. Rozhodujícím faktorem jsou prostorové možnosti koupelny. Sprchový kout je určitě úspornější variantou, na rozdíl od pohodlné vany. Rozumným kompromisem může být menší vana se sprchovací zástěnou.

Většina námi řešených koupelen je malých rozměrů a proto víme, jak důležitým hlediskem je optimální výběr vhodných rozměrů sanity. Rohové vany nemusí být většinou nejefektivnějším řešením, nejsou až tak velké a pohodlné, jak by se mohlo zdát. Druhou nejpoužívanější variantou jsou klasické obdélníkové vany o velikosti 1700 x 800 mm.

Trendem poslední doby je umyvadlová skříňka, která zakryje plastový sifon. Navíc získáte odkládací prostor, kterého není nikdy dostatek.

Vytápění a větrání

„Prostory pro osobní hygienu (koupelna a WC) musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty“, tak zní citace z vyhlášky č. 268/2009 SB. o technických požadavcích na výstavbu.

Tepelnou pohodu v prostoru koupelny je možno vytvořit pomocí podlahového topení, tzn. vyhřívané podlahy. Nicméně bez koupelnových topných žebříků není téměř možné dosáhnout doporučené vnitřní teploty v koupelně, která je 24 ̊C podle ČSN EN 12831. Podlahové topení zajišťuje temperaci teploty v místnosti a také snižuje pokles dotykové teploty podlahy a tím zvyšuje uživatelský komfort. Další výhodou je rychlejší vysychání mokrých podlah. Instalaci podlahového topení ocení zejména obyvatelé panelových domů v přízemních bytech na přelomu topné sezóny.

Větrání koupelny a WC je nejefektivnější, kromě větrání s rekuperací, přirozenou cestou, tzn. okny. V bytech panelových domů je větrání v koupelně a WC pomocí oken nereálné, proto je nutné instalovat větrání nucené. Intenzita větrání v obytných místnostech udaná normou ČSN 73 0540-2 je 0,3 násobek objemu vzduchu za hodinu. Na požadovaný objem vzduchu je nutné navrhnout příslušný ventilátor.