Skleněné akvarium pro velemloky

Do nově otevřeného pavilonu velemloků, o kterém naleznete více informací na stránkách ZOO v Praze, jsme navrhovali skleněné plochy akvária.

Pro Velemlokárium, jsme navrhovali skleněné plochy, které tvoří části akvária (dno, boky nebo pochozí plochy ze skla). V těchto akváriích lze pozorovat velemloky čínské. Skleněné nosné panely jsou navrženy z bezpečnostního vstveného skla různých tloušťek a to s ohledem na efektivní využití jednotlivých konstrukcí. Zajímavostí je, že skleněné panely nebyly standardních tvarů, jako jsou obdélníky. Nepravidelný tvar konstrukce měl zásadní vliv na návrh tloušťek skla, důvodem bylo napětí způsobené dvouosým namáháním.

Součástí projektu byl i návrh skleněné příčky, která oddělovala expozici od návštěvníků ZOO. Při návrhu příčky ze skla bylo nutno zohlednit boční zatížení od návštěvníků a tvar konstrukce.

Děkujeme za spolupráci Ing. Michalu Netušilovi, Ph.D.

Architekt a projektant stavby Qarta architektura.